Xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining oltinchi chaqiriq oltmish yettinchi  sessiyasi

 

Xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining oltinchi chaqiriq oltmish yettinchi  sessiyasi bo‘lib o‘tdi.

2022-yilning 26-iyul kuni tuman hokimligi majlislar zalida xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining navbatdagi oltmish yettinchisessiyasi bo‘lib o‘tdi.

Sessiyada 29 nafar xalq deputatlari tuman Kengashi deputatlaridan 22 nafari ishtirok etishdi. Uzrli sabablarga ko‘ra 7 nafar deputat qatnashmadi.

Sessiyada, ommaviy axborot vositalari, tuman hokimi o‘rinbosarlari va hisobot beruvchilar ishtirok etdilar.

Sessiyani tuman hokimiM.Xamdamov ochib berdi. Sessiya avvalida sessiya kotibi saylab olindi. Sessiya kotibi etib 21-Gulistonsaylov okrugidan saylangan deputat D.Davronovbir ovozdan saylandi.

Shundanso‘ngdeputatlarsessiyakuntartibinima’qulladi. Sessiyada9 ta masala ko‘ribchiqildi.

Kun tartibidagi birinchi masalabo‘lgan“Saxovat va ko‘mak” jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan mablag‘ ajratish to‘g‘risida tuman hokimining birinchi o‘rinbosari V.Hakimovning hisoboti muhokama qilindi va bir ovozdan qo‘llab-quvvatlandi.

Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidantumanda “Ayollar daftari”ga kiritilgan fuqarolarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal etish, bandligini ta’minlash hamda ularga munosib turmush sharoitlari yaratish masalalari yuzasidan tuman hokimining o‘rinbosari – Oila va xotin-qizlar bo‘limi boshlig‘i v.b. I.Jurakulovaning hisobotitinglandivatumanimizdagiishsizxotin-qizlarro‘yxatinishakllantirishvazifasiyuklandi.

Sessiyadatumanda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer maydonlaridan samarali foydalanish, hududlarni ixtisoslashtirish, bo‘sh turgan, zaxiraga olingan,  qishloq xo‘jaligi korxonasi yoki dehqon xo‘jaligi tashkil etish uchun ochiq elektron tanlovga chiqarilgan loyihalar bo‘yicha Davlat Kadastrlar palatasi tuman filiali boshlig‘i T.Narziyevning hisoboti tasdiqlandi va O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasining 2021-yil 24-noyabrdagi 709-son “Qishloqxo‘jaligigamo‘ljallanganyeruchastkalariniijaragaberishtartibigadoirnormativ-huquqiyhujjatlarnitasdiqlashto‘g‘risida”giqaroribilantasdiqlanganma’muriyreglamentlargaqat’iyrioyaqilishkerakligideputatlartomonidantushuntirildi.

Kun tartibidagi navbatdagi masalaYoshlar muammolarini hal etishga ko‘maklashish, yosh avlodning iste’dodi va qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha sharoitlar yaratish, borasida amalga oshirilgan ishlari to‘g‘risida Yoshlar ishlari agentligi tuman bo‘limi boshlig‘i E.Sanaqulovning hisoboti eshitildi va “Temirdaftari”daqolganoilalarningishlashlayoqatimavjudbo‘lganishsizfarzandlariniva “Yoshlardaftari”dagiyoshlarningbandliginita’minlashhamda 2022-yilda xatlovnatijasidaaniqlanganishsizyoshlarni “Yoshlardaftari”gakiritib, bandliginita’minlashchoralariniko‘rishtavsiyaetildi.

Kun tartibidagi beshinchi masalatumanda yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholi bandligini ta’minlash, 2022-yilda xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida tuman hokimining birinchi o’rinbosariV.HakimovninghisobotimuhokamaqilindivadeputatlartomonidantumanAholibandligigako‘maklashishmarkazidirektoriB.Azizovga, tumantadbirkorlikkako‘maklashishmarkazibilanbirgalikdaxizmatlarsohasidagiloyihalarniamalgaoshirishuchunmalakalimutaxassislarnijalbqilganholdaaholinikasbgao‘qitishbo‘yichao‘quvkurslarinitashkilqilishishlariyuklatildi.

So‘ngraO‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Xalq qabulxonasi mudiri A.Xaqnazarovning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko‘rib chiqilish holati to‘g‘risidagi axboroti tinglandi va tashkilotlargafuqarolarningmurojaatigatushuntirishberishbilanchegaralanmaslik, muammolarnijoyidayokio‘rnatilgantartibdahaletishchoralariniko‘rishvamasalalarnimurojaatchiningshaxsanishtirokidako‘ribchiqishtavsiayetildi.

Navbatdagi masala Paxtachi tumani 2-sektori hududini 2022-yilning III choragida kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni tasdiqlash to‘g‘risida sektor rahbari G‘.Abdurahmonovning taklifi tasdiqlandi va sektorhududidaamalgaoshirilayotganishlarhamda “Yo‘lxaritasi” ijrosinihar oy yakunibilantizimlinazoratqilibborishhamdaharchorakyakunibilanxalqdeputatlaritumanKengashigayozmamaʼlumotkiritishvazifalaribelgilandi.

Kun tartibidagi sakkizinchi masala tuman budjeti mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida tuman hokimligi Moliya bo‘limi boshlig‘iU.Arnaqulovning taklifi muhokama qilindi va bir ovozdan qo‘llab-quvvatlandi.

Sessiya yakunida tuman mahalliy budjetining 2022-yil I-II chorak davomida daromadlar prognoz rejasidan ortig‘i bilan bajarilgan qismi hisobidagi mablag‘lardan moliyalashtirishga yo‘naltiriladigan mablag‘larni ajratish to‘g‘risidatuman hokimligi Moliya bo‘limi boshlig‘iU.Arnaqulovning taklifi tasdiqlandi.

2015-2023 © Пахтачи туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM