Ҳокимлик томонидан кўрсатиладиган давлат хизматлари

 

Давлат хизматлари марказлари орқали ҳокимлик томонидан кўрсатиладиган давлат хизматлари

РЎЙХАТИ

Кўрсатиладиган хизмат номи
1 Қурилиши тугалланган (реконструкция қилинган) объектни фойдаланишга қабул қилиш
2